Cô giáo như mẹ hiền

Địa chỉ: Tân Uyên - Bình Dương
  • Ban giám hiệu

    Ban giám hiệu

Giới thiệu

Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên

Địa chỉ: Khu phố Khánh Thạnh, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Người đại diện: Bà Hồ Hải Yến

Chức vụ: Hiệu trưởng

MST: 3700257888

Điện thoại: 0274.3659537

Giới thiệu

Trường Mầm non Hoa Thủy Tiên

Địa chỉ: Khu phố Khánh Thạnh, Phường Tân Phước Khánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Người đại diện: Bà Hồ Hải Yến

Chức vụ: Hiệu trưởng

MST: 3700257888

Điện thoại: 0274.3659537